Praktisk

Praktisk

Persondata og samtykke

Som zoneterapeut og fysioterapeut har jeg journalføringspligt. Det vil sige, at jeg behandler og opbevarer personfølsomme oplysninger om dig. Du kan læse om hvad det betyder herunder:

Ved 1. behandling noterer jeg, hvad formålet med behandlingen er og hvilke symptomer du beskriver og evt. årsager, samt andet som er relevant for behandlingerne (f.eks. livsførelse, tidligere sygdomme, oplevelser relateret til årsagerne mm.). Jeg noterer hvilken behandlingsplan, jeg følger. Ved efterfølgende behandlinger noterer jeg udviklingen og resultaterne som følge af behandlingerne.
Jeg opbevarer ligeledes dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt personnummer, hvis du har oplyst mig disse. I tilfælde af at du kan få tilskud fra Sygesikring Danmark, videresender jeg elektronisk dit navn og personnummer samt den pris du har betalt for behandlingen til Sygesikring Danmark.

Jeg fører papir-journal, som opbevares i aflåst boks. Der er desuden låst til selv klinikken, hvor boksen opbevares. Jeg benytter et godkendt bookingsystem udbudt af Onlinebooq.dk.

Du skal som klient give mig samtykkeerklæring ved 1. behandlingsgang. Den ligger klar til dig i klinikken. Jeg opbevarer din erklæring sammen med din journal. Samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Jeg opbevarer journaler i 5 år, hvorefter de slettes, hvis du ikke fortsat er aktiv klient hos mig.

Herunder kan du læse om dine rettigheder som registreret.

Persondataforordningen giver den registrerede en række rettigheder og de vigtigste rettigheder er:

  • retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (den registrerede har altid ret til indsigt i egne data) (oplysningspligt).
  • retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtspligt).
  • retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse).
  • retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt).
  • retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
  • retten til at gøre indsigelse (f.eks. klage til Datatilsynet).
  • retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet)

Kærlig hilsen
Elsebeth Nørgaard Andersen
Dataansvarlig